Finansiell information

Här presenteras de senaste ekonomiska rapporterna och annan finansiell dokumentation.

Kalendarium

Delårsrapport per 30 september 2021

19 oktober 2021

Fastpartner Kalendarium
840
2018
950
2019
970
2020

Rullande förvaltningsresultat (mkr).

Dagens aktiekurs

Fastpartner - Årsredovisning 2018
Fastpartner - Årsredovisning 2018

"Förtroende föder framgång"

Läs 2020 Årsredovisning

Övriga dokument

MTN-program och Grönt ramverk

Prospekt MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 101 under MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 102 under MTN-program

Slutliga Villkor för lån nr 103 under MTN-program

Grönt ramverk

Second Opinion av grönt ramverk

Reporting Geend Bond - Use of Proceeds

Inbjudan till teckning av preferensaktier, 2013

Prospekt

Broschyr

Inbjudan till teckning av stamaktier, 2016

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till förvärv av stamaktier av serie D, 2019

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till teckning av stamaktier av serie D, 2021

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Anmälningssedel

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Särskild Anmälningssedel

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Moody´s Investors Service rating

Fastpartner – Credit Opinion – May 2021

Scope Ratings

Scope Ratings_Fastpartner Rating Report_2021 Sep

Håll dig uppdaterad

Välj prenumerantioner

Din epost

Vår aktiekurs

Namn
+/-
Köp
Sälj
Senast
Högst
Lägst
FPAR A
+
113.40
113.60
113.60
114.80
112.00
FPAR D
+
79.80
80.00
80.00
80.40
79.80
FPAR PREF
+
117.50
118.00
118.00
118.00
117.50

Hämtades 2021-10-15 15:21:47