Finansiell information

Här presenteras de senaste ekonomiska rapporterna och annan finansiell dokumentation.

Kalendarium

Delårsrapport per 30 sep 2019

24 okt 2019

Fastpartner Kalendarium
625
2016
725
2017
840
2018

Rullande förvaltningsresultat (mkr).

Dagens aktiekurs

Stabil fastighetspartner – FastpartnerFastpartner - Årsredovisning 2018
Fastpartner - Årsredovisning 2018

"Förtroende föder framgång"

Läs 2018 årsredovisning

Övriga dokument

Obligationslån

Grönt ramverk

Grönt ramverk

Second Opinion av grönt ramverk

Reporting Geend Bond - Use of Proceeds

Inbjudan till teckning av preferensaktier

Prospekt

Broschyr

Inbjudan till teckning av stamaktier

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till förvärv av stamaktier av serie D

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Officiell rating

Fastpartner – Credit Opinion – 2018-03-08

Håll dig uppdaterad

Välj prenumerantioner

Din epost

Vår aktiekurs

Namn
+/-
Köp
Sälj
Senast
Högst
Lägst
FPAR
FPAR PREF
+
119.00
120.00
120.00
120.00
119.00

Hämtades 2019-12-11 16:20:10