Finansiell information

Här presenteras de senaste ekonomiska rapporterna och annan finansiell dokumentation.

Kalendarium

Delårsrapport per 30 juni 2022

5 juli 2022

Delårsrapport per 30 september 2022

20 oktober 2022

Fastpartner Kalendarium
950
2019
970
2020
1050
2021

Rullande förvaltningsresultat (mkr).

Dagens aktiekurs

70.30

Fastpartner - Årsredovisning 2018
Fastpartner - Årsredovisning 2018

"Förtroende föder framgång"

Övriga dokument

MTN-program och Grönt ramverk

Prospekt MTN-program 17 maj 2022

Prospekt MTN-program 17 maj 2021

Slutliga villkor för lån nr 101 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 102 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 103 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 104 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 105 under MTN-program

Grönt ramverk

Second Opinion av grönt ramverk

Reporting Green Bonds - Use of Proceeds

Inbjudan till teckning av stamaktier, 2016

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till förvärv av stamaktier av serie D, 2019

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till teckning av stamaktier av serie D, 2021

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Moodys´ Investors Service rating
Fastpartner – Credit Opinion – June 2022
Scope Ratings
ScopeRatings_Fastpartner Rating Report_2021 Sep

 

Håll dig uppdaterad

Välj prenumerantioner

Din epost

Vår aktiekurs

Namn
+/-
Köp
Sälj
Senast
Högst
Lägst
FPAR A
-
70.00
70.60
70.30
73.00
70.00
FPAR D
+
70.20
70.30
70.20
70.30
69.80
FPAR PREF

Hämtades