Finansiell information

Här presenteras de senaste ekonomiska rapporterna och annan finansiell dokumentation.

Kalendarium

Årsredovisning 2020

mars 2021

Delårsrapport per 31 mars 2021

22 april 2021

Årsstämma 2021

22 april 2021

Delårsrapport per 30 juni 2021

6 juli 2021

Delårsrapport per 30 september 2021

19 oktober 2021

Fastpartner Kalendarium
725
2017
840
2018
950
2019

Rullande förvaltningsresultat (mkr).

Dagens aktiekurs

Fastpartner - Årsredovisning 2018
Fastpartner - Årsredovisning 2018

"Förtroende föder framgång"

Läs 2019 Årsredovisning

Övriga dokument

Grönt ramverk

Grönt ramverk

Second Opinion av grönt ramverk

Reporting Geend Bond - Use of Proceeds

Inbjudan till teckning av preferensaktier

Prospekt

Broschyr

Inbjudan till teckning av stamaktier

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till förvärv av stamaktier av serie D

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Moody´s Investors Service rating

Fastpartner – Credit Opinion – 2020-01-21

 

Scope rating

Fastpartner – Credit Opinion – Scope – August 2020

Håll dig uppdaterad

Välj prenumerantioner

Din epost

Vår aktiekurs

Namn
+/-
Köp
Sälj
Senast
Högst
Lägst
FPAR A
-
84.40
84.70
83.20
85.60
82.60
FPAR D
-
79.00
79.40
79.40
79.80
78.80
FPAR PREF
+
117.00
117.50
117.50
117.50
117.00

Hämtades 2021-02-26 16:09:21