Finansiell information

Här presenteras de senaste ekonomiska rapporterna och annan finansiell dokumentation.

Kalendarium

Årsredovisning 2018

Mars 2019

Delårsrapport per 31 mars 2019

25 apr 2019

Årsstämma 2019

25 apr 2019

Delårsrapport per 30 jun 2019

2 jul 2019

Delårsrapport per 30 sep 2019

24 okt 2019

Fastpartner Kalendarium
615
2015
625
2016
725
2017

Rullande förvaltningsresultat (mkr).

Dagens aktiekurs

69.99

Stabil fastighetspartner – Fastpartner

”Att få nyckelstenarna i rätt läge ger lönsamhet och hållbarhet.”

Läs 2017 årsredovisning

Övriga dokument

Obligationslån

Grönt ramverk

Grönt ramverk

Second Opinion av grönt ramverk

Inbjudan till teckning av preferensaktier

Prospekt

Broschyr

Inbjudan till teckning av stamaktier

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Officiell rating

Fastpartner – Credit Opinion – 2018-03-08

Håll dig uppdaterad

Välj prenumerantioner

Din epost

Vår aktiekurs

Namn
+/-
Köp
Sälj
Senast
Högst
Lägst
FPAR
-
69.11
69.65
69.11
69.99
69.11
FPAR PREF
+
120.14
122.00
122.00
122.00
122.00

Hämtades 2019-03-20 10:33:04