Finansiell information

Här presenteras de senaste ekonomiska rapporterna och annan finansiell dokumentation.

Kalendarium

Delårsrapport per 30 juni 2024

4 juli 2024

Delårsrapport per 30 sep 2024

17 oktober 2024

1050
2021
790
2022
695
2023

Rullande förvaltningsresultat (mkr).

Dagens aktiekurs

Fastpartner - Årsredovisning 2018
Fastpartner - Årsredovisning 2018

"Förtroende föder framgång"

Rapporter

2024:

Övriga dokument

MTN-program och Grönt ramverk

Prospekt MTN-program 17 maj 2024

Prospekt MTN-program 17 maj 2023

Tilläggsprospekt MTN-program 17 maj 2023

Prospekt MTN-program 17 maj 2022

Prospekt MTN-program 17 maj 2021

Slutliga villkor för lån nr 101 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 102 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 103 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 104 under MTN-program

Slutliga villkor för lån nr 105 under MTN-program

Grönt ramverk

Second Opinion av grönt ramverk

Reporting Green Bonds - Use of Proceeds 2022

Reporting Green Bonds - Use of Proceeds 2023

Green Financing Framework_2024-04-11

Second Party Opinion S&P Global_2024-04-11

Fastpartner bakgrund

Hållbarhetspolicy

Miljö- och Energipolicy

Uppförandekod för anställda

Uppförandekod för leverantörer

Inbjudan till teckning av stamaktier, 2016

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till förvärv av stamaktier av serie D, 2019

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Inbjudan till teckning av stamaktier av serie D, 2021

Prospekt

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Ange landet där du bor:

Informationen på denna del av Fastpartners webbplats är begränsad och får inte lämnas, publiceras eller spridas, direkt eller indirekt, helt eller delvis, till eller från Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller USA.

Klicka här för att gå tillbaka till startsidan.

Moodys´ Investors Service rating
Fastpartner – Credit Opinion – January 2023

Fastpartner – Credit Opinion – June 2022

Scope Ratings
Scope Ratings_Fastpartner Rating Report_ September 2022

 

 

 

Håll dig uppdaterad

Välj prenumerantioner

Din epost

Vår aktiekurs

Namn
+/-
Köp
Sälj
Senast
Högst
Lägst
FPAR A
-
72.70
72.80
72.50
73.30
71.80
FPAR D
+
66.40
66.60
66.60
66.60
66.00

Hämtades 2024-05-24 15:29:41