Pressmeddelande 28/8-2003

Fastpartner AB – Starkt förbättrat förvaltningsresultat

* Förvaltningsresultat 12,4 MSEK (-2,6)
* Omsättning 143,1 MSEK (161,9)
* Resultat efter skatt uppgick till 5,3 MSEK (39,2) motsvarande
0,10 kr/aktie (0,75)
* Kassaflöde från den löpande förvaltningen 16,4 MSEK (14,1)
* Under delårsperioden har 7 fastigheter avyttrats för 354 MSEK
med ett resultat om 12,3 MSEK

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/28/20030828BIT00410/wkr0001.doc Hela rapporten
http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/28/20030828BIT00410/wkr0002.pdf Hela rapporten