·  Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 240,8 MSEK (220,8)

·  Resultat efter skatt uppgick till 139,6 MSEK (55,9), resultat före skatt uppgick till 176,8 MSEK (72,3)

·  Resultat per aktie blev 2,74 kr/aktie (1,09)

·  Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 73,3 MSEK (53,4)

·  Resultatprognosen om 140 MSEK före skatt och orealiserade värdeförändringar kvarstår