Hyresgästen i centrum

Hyresgästen är vår hedersgäst. Fastpartner äger och förvaltar lokalerna med ambitionen att finnas lokalt nära våra hyresgäster.

Vi ser närheten till våra hyresgäster som förutsättningen för att vi snabbt kan fånga upp hyresgästens önskemål och behov gällande de förhyrda lokalerna – allt för att hyresgästen fullt ut kan fokusera på att bedriva och utveckla sin verksamhet.

Fastpartner arbetar med en platt organisation där besluten fattas nära hyresgästen, allt för att vara flexibel och snabbfotad när det gäller att uppfylla hyresgästens behov.

Fastpartners bostäder

I Fastpartners bostadshus gäller följande ordningsregler.

Vill du flytta och därmed säga upp ditt hyresavtal ska du fylla i och skicka in denna blankett.

För att göra en överlåtelse av din hyreslägenhet innan det uppsagda kontraktet löper ut ska detta avtal fyllas i av alla parter och skickas till ansvarig förvaltare.

Utforska vårt utbud av tillgängliga lägenheter Bostadsförmedlingen 

Broschyrer för hyresgästinformation

Sök jobb på Fastpartner
Fastpartner Kalendarium

Aviseringsalternativ

Som en del i Fastpartners miljöarbete erbjuder vi våra kunder digitala och miljösmarta aviseringsalternativ.

Du kan läsa mer om Fastpartners hållbarhetsarbete här.

E-faktura

En e-faktura är en faktura som skickas, tas emot och hanteras helt elektroniskt. E-fakturan innehåller samma information som en vanlig faktura, men i ett strukturerat elektroniskt format och skickas via en så kallad fakturaväxel till mottagaren.

Gör så här:

 1. Gå in på din internetbank
 2. Välj e-faktura och anslut leverantör
 3. Följ länken och fyll i några uppgifter
 4. Från och med nu meddelar banken när det finns en ny hyresavi
 5. Logga in på din internetbank och godkänn! Belopp, OCR och allt annat är redan ifyllt.

Om du vill betala via e-faktura får du hyresavin direkt till din internetbank. Det går även bra att kontakta oss för att få din hyresavi via e-faktura.

Autogiro

Autogiro låter dig sköta betalningen av dina avier på ett mycket enkelt sätt. Du slipper hålla koll på förfallodagar och manuell betalning – det enda du behöver göra är att se till att det finns pengar på det konto som du har kopplat autogirot till. Rätt belopp dras automatiskt från ditt konto i tid.

Vill du betala med autogiro? Skicka ett mail med ditt organisations- eller personnummer samt avtalsnummer till [email protected], så skickar vi en autogiroblankett som du fyller i och återsänder till oss.

Energispartips

Varje liten åtgärd som man gör för att spara energi kanske inte alltid känns så nödvändig, men tillsammans kan de skapa stor skillnad i sänka förbrukningen. I sammanhanget är det viktigt att nämna att allt behöver inte göras på en gång. Att ta ett steg i taget och kontinuerligt sänka sin förbrukning är en god start.

Allmänt – värme & ventilation

 • Fundera över om det finns möjlighet till att ändra drifttiderna för ventilationen i lokalerna eller om det är överdrivet varmt. Ta då kontakt med din Fastighetsansvarig.
 • Undvik att vädra under längre perioder, tänk på att tvärdrag på vintern är en onödig kostnad. Försök få rätt temperatur genom radiatorerna istället för att vädra.
 • Täck inte radiatorerna med möbler eller dylikt. Rör heller inte ventilationsdonens inställning. Detta kan leda till ojämn temperatur.
 • Undvik att sätta in extra el-radiatorer.
 • Använd persienner, gardiner och solskydd medvetet för att undvika stora värmelaster i rummen. Detta kan spara stora mängder energi för kyla.

Belysning

 • Använd LED-lampor.
 • Glöm inte att släcka efter dig!

Visste du att

 • För varje grads temperatursänkning minskar den totala energiförbrukningen för värme med cirka 5%.
 • LED-lampor förbrukar upp till 85 % mindre energi än vanliga glödlampor och håller i upp till 20 år.
 • Apparater i standby-läge slukar ström motsvarande 2% av Sveriges årliga elförbrukning.
 • För varje grads minskning av kylan minskar energiförbrukningen med 10 % för kylen och 7 % för frysen.

Varje liten åtgärd som man gör för att spara energi kanske inte alltid känns så nödvändig, men tillsammans kan de skapa stor skillnad i sänka förbrukningen. I sammanhanget är det viktigt att nämna att allt behöver inte göras på en gång. Att ta ett steg i taget och kontinuerligt sänka sin förbrukning är en god start.

Andrahandsuthyrning, inneboende och lägenhetsbyte

Andrahandsuthyrning kräver alltid tillstånd

Du behöver alltid tillstånd från hyresvärden, eller från hyres­nämnden, för att få hyra ut din hyresrätt i andra hand. Om du inte fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden och ändå hyr ut din hyresrätt i andra hand riskerar du att bli av med hyreskontraktet och tvingas flytta från lägenheten.

Du får inte ta ut högre hyra än vad du själv betalar

När du fått tillstånd av hyresvärden eller hyresnämnden att hyra ut din hyresrätt i andra hand får du inte ta ut en högre hyra än den du själv betalar. Om du hyr ut lägenheten möblerad får du högst lägga på 15 procent på hyran. Om el, bredband eller liknande ingår i hyran när du hyr ut lägenheten i andra hand får du bara ta betalt för de kostnader som du själv har.

Om du tar ut en högre hyra av din andrahandshyresgäst än vad du har rätt till riskerar du att bli av med din lägenhet. Om hyresrätten hyrs ut i andra hand utan tillstånd och till en för hög hyra riskerar du dessutom böter eller fängelse, eftersom det är brottsligt från och med den 1 oktober 2019.

Ansökan andrahandsuthyring blankett

Du måste bo i lägenheten för att ha inneboende

Du får som hyresgäst ha inneboende i din hyresrätt. Du får ta ut hyra av den inneboende men bara för den del av lägenheten som den inneboende använder. Har du flera inneboende får du inte ta ut en hyra av de inneboende som tillsammans är större än vad du själv betalar i hyra.

Rätten att ha inneboende gäller enbart om du själv bor i lägenheten. Om du inte bor i lägenheten gäller reglerna om andrahandsuthyrning av hyresrätter och då behöver du tillstånd från hyresvärden eller hyresnämnden.

Lägenhetsbyte ska godkännas

För att få byta en hyresrätt mot en annan hyresrätt behöver du tillstånd från hyresvärden, eller från hyresnämnden. Både du som hyresgäst och den du vill byta lägenhet med behöver också som huvudregel ha bott i lägenheten i 1 år för att hyres­nämnden ska godkänna bytet. Hyresnämnden godkänner inte byte av en hyresrätt mot en bostadsrätt eller villa.

Sälja eller köpa hyreskontrakt är ett brott

Det är ett brott att sälja eller köpa ett hyreskontrakt, till exempel att ta betalt för sin hyresrätt i samband med ett lägenhetsbyte. Det är också förbjudet att betala en hyresgäst, svartmäklare eller annan person för att få ett hyreskontrakt. Straffet för att sälja eller köpa ett hyreskontrakt är böter eller fängelse.

Du måste anmäla folkbokföringsadress

Du ska vara folkbokförd där du bor. Sedan den 1 juli 2018 är det ett brott att lämna felaktiga uppgifter eller att inte anmäla änd­rade folkbokföringsuppgifter till Skatteverket när man flyttar. Straffet är böter eller fängelse.

Här kan du få mer information

Om du har frågor kring andrahandsuthyrning av din hyresrätt kan du vända dig till din hyresvärd. Du kan också få mer infor­mation av hyresnämnden.