· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 239,5 MSEK (240,8)

· Resultat efter skatt uppgick till 179,3 MSEK (139,6), resultat före skatt uppgick till 246,4 MSEK (176,8)

· Resultat per aktie blev 3,52 kr/aktie (2,74)

· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 81,9 MSEK (73,3)