·  Hyresintäkter: 101,5 (88,7) MSEK

·  Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen: 42,8 (36,7) MSEK vilket motsvarar 0,84 (0,71) kr per aktie.

·  Resultat efter skatt och värdeförändringar uppgick till 13,8 (71,9) MSEK, resultatet före skatt uppgick till 19,2 (105,7) MSEK

·  Resultat per aktie: 0,27 (1,41) kr

·  Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB