Fastpartner Annual Report 2021 in English here!

Fastpartner Årsredovisning 2021 (zip) – European Single Electronic Format (ESEF)

Fastpartners årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgänglig i mitten av april på bolagets kontor. För de som önskar erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att beställa den via [email protected]

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under april månad.

 

Stockholm den 31 mars 2022

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 17:45.