· Hyresintäkterna för räkenskapsåret uppgick till 283,0 MSEK (312,2)

· Resultat efter skatt uppgick till 17,6 MSEK (32,7), resultat före skatt uppgick till 25,1 MSEK (51,5).

· Resultat per aktie blev sålunda 0,34 kr/aktie (0,63)

· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 30,3 MSEK (0,3)

· Kassaflöde från den löpande förvaltningen 54,7 MSEK (19,1)

· Under året har 7 (8) fastigheter avyttrats för 357 (230) MSEK med ett resultat om 12,3 (62,5) MSEK

· Prognos 50 MSEK före skatt

· Förslag till utdelning 50 öre/aktie

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sven-Olof Johansson

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se