Fastpartners årsredovisning för 2012 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 12 april, då den också går att beställa via Fastpartners hemsida www.fastpartner.se

Stockholm den 27 mars 2013

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65 (direkt)
Tel: 08 – 402 34 60 (växel)
Informationen är sådan som Fastpartner AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2013 kl 13.00.