Social hållbarhet

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för Fastpartner liksom ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det handlar om att långsiktigt utveckla ett samhälle genom att säkerställa människors lika värde, deras välbefinnande, rättigheter och behov. Våra medarbetares hälsa, utveckling och arbetsglädje är viktigt. Läs mer om Att arbeta på Fastpartner 

Fastpartner arbetar med ambitionen att spela en aktiv roll i de områden och städer där vi är närvarande. Genom att vi är verksamma i många ytterstadsområden kan vi också vara en positiv kraft för att utveckla inkluderade och trygga stadsmiljöer.

Vi engagerar oss i föreningar för unga och samverkar med kommuner och andra relevanta aktörer för att på olika sätt främja en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar även för att värna medarbetare, hyresgäster och andra som kommer i kontakt med Fastpartner.

Fastpartner stödjer sedan flera år Fryshuset och projektet Lovely Days som erbjuder ungdomar en meningsfull och utvecklande fritid på skolloven.

Läs mer om fler organisationer som vi stödjer och samarbetar med på sidan Fastpartner stödjer