Social hållbarhet

Social hållbarhet är av avgörande betydelse för Fastpartner liksom ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det handlar om att långsiktigt utveckla ett samhälle genom att säkerställa människors lika värde, deras välbefinnande, rättigheter och behov. Våra medarbetares hälsa, utveckling och arbetsglädje är viktigt. Läs mer om ett hållbart arbetsliv hos oss på sidan:  Att arbeta på Fastpartner 

Fastpartner arbetar med ambitionen att spela en aktiv roll i de områden och städer där vi är närvarande. Genom att vi är verksamma i många ytterstadsområden kan vi också vara en positiv kraft för att utveckla inkluderade och trygga stadsmiljöer.

Vi engagerar oss i föreningar för unga och samverkar med kommuner och andra relevanta aktörer för att på olika sätt främja en hållbar samhällsutveckling. Vi arbetar även för att värna medarbetare, hyresgäster och andra som kommer i kontakt med Fastpartner.

Våra samhällsengagemang

  • Fryshuset. Sedan 2007 har vi ett partnerskap med Fryshuset ger vi unga möjlighet till en meningsfull fritid i projektet Lovely Days, en väg att hitta sitt sammanhang och sin passion.  Fastpartners bidrag till projketet möjliggör att de kan hålla öppet för ungdomar från 10 år på alla skollov till och med på julafton. Här blir ungdomarna bekräftade, sedda och lyssnade på. Ett viktigt alternativ till destruktiva val, kriminalitet och dåliga förebilder. Fastpartners stöd till Fryshuset i allmänhet och Lovely Days i synnerhet är väldigt viktigt, både på kort och på lång sikt, och ett stöd som ger resultat. Under 2023 utgjordes lovverksamheten av cirka 1 898 (1 800) unika besökare.
  • Sommarjobb och praktik. Att skapa jobb för ungdomar som därmed får arbetslivserfarenhet är en nyckel till god utveckling. Därför deltar vi regelbundet i utvalda bransch- och utbildningsmässor. Syftet är att nå ut till potentiella medarbetare, att väcka intresse och få möjlighet att presentera hur vi arbetar med att skapa värde. Vi uppmuntrar alla som arbetar på Fastpartner att ta plats i det offentliga rummet, vi är aktiva i sociala medier och exponerar gärna vår företagsresa samt kommunicerar med intressenter. Vi samarbetar med ungdomsorganisationer som bedriver utbildningsinsatser och vi välkomnar praktikanter i den mån det är möjligt. Varje sommar rekryterar Fastpartner sommarjobbare lokalt på de orter där vi är verksamma, vilket innebär att vi därmed arbetar för att uppnå Agenda 2030:s delmål om att främja ungas anställning, praktik och utbildning. En aktivitet som vi är stolta över.
  • BID-förening i Märsta. I Märsta medverkar Fastpartner i en BID-förening för att öka tryggheten i och kring Märsta Centrum.
  • Officiell partner Ett bättre Gävle. Fastpartner är till exempel officiell partner till Ett bättre Gävle som drivs av Gefle IF fotboll och som bland annat har arrangerat nattfotboll, gåfotboll, sommarläger, blåljusmatch, klappjakt och sökinsamling
  • Våra hyresgäster. En viktig byggsten i Fastpartners sociala hållbarhetsarbete är att bidra till trygga lokalsamhällen och att främja en positiv social utveckling. Därför är vi delaktiga i det lokala ofta småskaliga företagandet på de orter där vi är verksamma.
    Cirka hälften av våra 2 000 hyresgäster är små- eller medelstora bolag och vi vill ge dem goda förutsättningar att bedriva sina verksamheter kundnära och behovsanpassat. Därför erbjuder vi lokaler som gör det möjligt att utvecklas och växa. Det är företagen som kan bidra till att skapa livaktiga stadsmiljöer och skapa nya arbetstillfällen. De spelar också en viktigt roll för att områden utanför citykärnorna ska bli mer attraktiva, vilket i sin tur skapar trygghet och leder till mer mångfald och integration. Det är viktigt för Fastpartner att kontinuerligt förbättra våra möjligheter att bidra till framstegen och det är en fråga som hanteras inom förvaltningen med stöd från Projekt- och hållbarhetschef och HR-chef.
  • Våra områden och samhällscentrum. I det områden vi verkar samarbetar vi kring inkluderande event så som gratis simskola och vinteraktiviteter  för barn. Vi stöttar Tensta Konsthall årligen med bidrag.

 

Utöver detta stöttar vi ett antal organisationer över året se även sidan  Fastpartner stödjer