Fastpartner Annual Report 2022 in English here!

Fastpartner Årsredovisning 2022 (zip) – European Single Electronic Format (ESEF)

Fastpartners årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgänglig i mitten av april på bolagets kontor. För de som önskar erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att beställa den via [email protected]

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under april månad.

 

Stockholm den 30 mars 2023

 

För vidare information vänligen kontakta:

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB

Tel: 08 – 402 34 65

 

 

 

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 mars 2023 kl 19:00.