• Förvaltningsresultat: 51,5 (42,8) MSEK, per aktie 1,01 (0,84) kr

• Hyresintäkter: 104,4 (101,5) MSEK

• Resultat per aktie: 0,74 (0,27) kr      

• Resultat före skatt: 44,0 (19,2) MSEK, varav fastighetsrörelsen 38,3 (12,8) (efter värdeförändringar i förvaltningsfastigheter om -13,2 MSEK) och övrig finansiell verksamhet 5,7 (6,7) MSEK

• Resultat efter skatt: 37,6 (13,8) MSEK

• Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör

telefon 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se