Fastpartners årsredovisning för år 2007 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 8 april, då den också går att beställa via Fastpartners hemsida www.fastpartner.se.

Stockholm den 31 mars 2008

För ytterligare information kontakta
Sven-Olof Johansson
Verkställande direktör
08-402 34 65 (direkt)
08-402 34 60 (växel)