Värdegrund

Vision

Vi skapar hållbara miljöer där människor och företag kan utvecklas.

Affärsidé

Vår affärsidé är att hållbart äga, förvalta och utveckla fastigheter med god värdetillväxt och positiva kassaflöden på expansiva orter. Vi ska samtidigt bygga goda och långsiktiga relationer med våra hyresgäster.

Mission

Fastpartner ska tillhandahålla funktionella och effektiva lokaler till näringsliv och offentlig sektor, för att deras verksamheter ska kunna bedrivas på bästa möjliga sätt.

Värdegrund

ENKELT

  • Raka och enkla i vår kontakt med hyresgäster och leverantörer.
  • Vi vet vilket ansvar och vilka befogenheter vi har, det skapar handlingskraft i mötet med andra.
  • Stora beslut får ta tid, andra beslut kan fattas snabbt.

ENGAGERAT

  • Vi tar initiativ och ansvar, och strävar mot att överträffa förväntningarna.
  • Arbetar lösningsorienterat och affärsmässigt.
  • Visar respekt och omtanke mot varandra, våra hyresgäster och vår omvärld.

NÄRA

  • Vi är tillgängliga och lyhörda.
  • Bygger relationer till våra hyresgäster, medarbetare och leverantörer.
  • Visar glädje och återkopplar skyndsamt.

 

Vi arbetar löpande med att hålla vår värdegrund levande och aktuell