• Hyresintäkterna för perioden januari – mars 2010 uppgick till 109,3 (104,4) MSEK.

• Förvaltningsresultatet ökade med 8,0% till 55,6 (51,5) MSEK, per aktie 1,10 (1,01) kr. Detta är det bästa förvaltningsresultat Fastpartner någonsin rapporterat för motsvarande period. Förvaltningsresultatet ökade trots högre värme- och snöröjningskostnader till följd av ett mycket kallt och snörikt första kvartal.

• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 4 409,6 (4 428,8) MSEK. Resultatet har belastats med -0,3 (-16,8) MSEK i orealiserade värdeförändringar. Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB.

• Resultat efter skatt ökade med 21,3 MSEK till 58,9 (37,6) MSEK, per aktie 1,16 (0,74) kr.

• Regus har idag tecknat ett tioårigt hyresavtal om 1 486 kvadratmeter i fastigheten Krejaren 2 på Östermalmstorg i Stockholm. I och med detta kontrakt är fastigheten fullt uthyrd.

• Fastpartner har som mål att uppnå ett årligt rullande förvaltningsresultat om 300 MSEK vid slutet av år 2012.