BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2008        

•  Förvaltningsresultat: 221,8 (170,0) MSEK, per aktie 4,37 (3,34) kr

•  Hyresintäkter: 488,2 (381,5) MSEK

•  Resultat per aktie: -1,52 (7,16) kr      

•  Resultat före skatt: -107,8 (471,7) MSEK, varav fastighetsrörelsen -60,5 (528,0)

och övrig finansiell verksamhet -47,3 (-56,3) MSEK

•  Resultat efter skatt: -77,1 (363,8) MSEK

•  Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

•  Föreslagen utdelning: 1,75 (1,75) kr/aktie