AFFÄRSIDÉ, MÅL, STRATEGI

FASTIGHETSPARTNER SKA:
• äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter
• förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter
• prioritera kommersiella- och projektfastigheter i Stockholm
• genom fastighetsförsäljningar tillföra bolaget en kassa på ca  MSEK
• förvärva och utveckla bolag inom IT-området och medicinsk teknik
• prioritera värdetillväxt och kassaflöden

Fastighetspartner NF AB (publ)
Box 314
101 26 Stockholm
Drottninggatan 33
Tel: 08-402 34 60
Fax: 08-402 34 90
e-mail: [email protected]