AFFÄRSIDÉ, MÅL OCH STRATEGI

– äga och förvalta egna fastigheter på expansiva orter
– förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter
– prioritera kommersiella fastigheter och projektfastigheter i Stockholm
– prioritera värdetillväxt och kassaflöden
– i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen investera i och utveckla de bolag som nu ingår i riskkapitalrörelsen

Fastpartner AB
Sturegatan 38
Box 556 25
102 14 Stockholm
Tel 08-402 34 60
Fax 08-402 34 61
[email protected]
www.fastpartner.se