BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2007        

·  Resultat per aktie: 7,16 (6,18) kr

·  Hyresintäkter: 381,5 (320,5) MSEK

·  Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen: 170,0 (104,0) MSEK

·  Resultat före skatt: 471,7 (315,5) MSEK, varav fastighetsrörelsen 528,0 (303,5) och övrig finansiell verksamhet – 56,3 (12,0) MSEK

·  Resultat efter skatt: 363,8 (315,0) MSEK

·  Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

·  Föreslagen utdelning: 1,75 (1,60) kr/aktie

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av Sven-Olof Johansson, verkställande direktör telefon 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se