AFFÄRSIDÉ

Fastpartner skall:

• Äga och förvalta fastigheter i expansiva orter

• Förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter

• Prioritera kommersiella fastigheter och projektfastigheter i Stockholm

• Prioritera värdetillväxt och kassaflöden

• I harmoni med tillväxt, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen investera i och utveckla bolag i riskkapitalrörelsen

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sven-Olof Johansson

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se