Fastpartners årsredovisning för 2016 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna under mitten av april, då den också går att beställa via Fastpartners hemsida www.fastpartner.se

Stockholm den 30 mars 2017

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65