•  Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 184,8 MSEK (160,8)

•  Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 83,1 (47,4) MSEK

•  Resultat efter skatt uppgick till 189,4 (74,8) MSEK, resultat före skatt uppgick till 258,1 (103,1) MSEK

•  Resultat per aktie blev 3,72 (1,47) kr