Leverantörer

Leverantörsfakturor

Leverantörsfakturor hanteras från och med 14 april 2020 av Palette genom deras partner Scancloud

”Rätt juridiskt bolag”
FE-5717 Scancloud
831 90 Östersund

Referensen lämnas i särskilt avsett fält på följande format: 5999-303 (exempel på Konto-Kostnadsställe)

PDF-fakturor skickas till fastpartnerpdf.scancloud.se (en faktura/mail inkl. ev. bilagor).

EDI-fakturor till vår operatör Scancloud AB (Addett) med ”Rätt juridiskt bolag”-org. nr. som identifierare.

Hur kommer jag igång?

Om ni behöver hjälp eller har frågor gällande elektronisk fakturering, eller om ni inte kan skicka fakturor enligt något av ovanstående elektroniskt alternativ så kontaktar ni oss på [email protected]

Här finner du samtliga våra bolag