•  Resultat per aktie: 6,80 (3,52) kr

•  Resultat efter skatt: 346,1 (179,3) MSEK, resultat före skatt: 464,0 (246,4) MSEK

•  Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB

•  Hyresintäkter: 281,2 (239,5) MSEK

•  Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen: 131,6 (81,9) MSEK