·  Hyresintäkter 313,0 (281,2) MSEK

·  Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen 129,8 (131,6) MSEK vilket motsvarar 2,55 (2,59) kr per aktie.

·  Resultat efter skatt och värdeförändringar uppgick till –36,7 (346,1) MSEK, resultatet före skatt uppgick till –73,3 (464,0) MSEK

·  Resultat per aktie –0,72 (6,80) kr

·  Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB