– Resultatprognosen för helåret 2004 höjs till 55 MSEK före skatt.

– Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 220,8 (211,2) MSEK.

– Resultat efter skatt uppgick till 38,4 (12,7) MSEK, resultat före skatt uppgick till 49,7 (20,2) MSEK.

– Resultat per aktie blev sålunda 0,75 (0,25) kr/aktie.

– Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 30,8 (23,2) MSEK.

– Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 58,0 (34,4) MSEK.

Ytterligare upplysningar lämnas av

Sven-Olof Johansson

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se