•Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 88,7 MSEK (78,6)

•Resultat efter skatt uppgick till 71,9 (33,3) MSEK, resultat före skatt uppgick till 105,7 (46,2) MSEK

•Resultat per aktie blev 1,41 (0,65) kr

•Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 36,4 (28,2) MSEK

YTTERLIGARE UPPLYSNINGAR lämnas av

Sven-Olof Johansson, verkställande direktör

tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)

eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se