FASTPARTNER AB – DELÅRSRAPPORT PERIODEN 1 JANUARI – 30 JUNI 2004

– Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 147,8 (143,1) MSEK.
– Resultat efter skatt uppgick till 26,6 (5,3) MSEK, resultat före skatt uppgick till 33,4 (10,8) MSEK.
– Resultat per aktie blev sålunda 0,52 (0,10) kr/aktie.
– Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 16,7 (12,4) MSEK.
– Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 35,5 (22,8) MSEK.
– Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Sven-Olof Johansson
tel 08-402 34 65 (direkt) eller 402 34 60 (växel)
eller på bolagets hemsida www.fastpartner.se

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/08/26/20040826BIT21070/wkr0001.pdf Hela rapporten