Projekt

Vi arbetar kontinuerligt med att på bästa vis tillfredsställa marknadens behov av lokaler. I det arbetet bygger vi om och bygger nytt. Här finns ett urval av förslag på vad som kan förverkligas på våra byggrätter, och även ett axplock av genomförda projekt.

Aktuellt Projekt

Beckasinvägen – En byggrätt med möjligheter

Utbildning, kontor och lager/verkstadslokaler nära Gävle centrum på Näringen som är ett expansivt industriområde med många småföretag, men även logistiska och tillverkande företag. Området ligger endast 2 km från Gävle centrum, intill Hamnleden som ansluter till Gävle Hamn från närliggande E4:an.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Vallentuna Centrum – Nya bostäder

Fastpartner har pågående diskussioner med Vallentuna Kommun om att utveckla Vallentuna Centrum. Vallentuna Centrum har ett bra kommunikationsläge med närhet till Roslagsbanan, bussar och ett välutvecklat väg och cykelnät. Centrumet växer snabbt och nya boenden flyttar in. Idag finns det ett brett utbud av mat, service och nöjen i centrumet, men i takt med att nya människor flyttar in ökar efterfrågan på lokaler för dessa ändamål ytterligare.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Allgunen, Årstastråket – Nya bostäder

Kvarteret Allgunen ligger vid Bolidenplan söder om centrala Stockholm. Fastpartner har erhållit en markanvisning om ca 123 st bostäder samt en förskola med fyra avdelningar. Området kommer att bli en attraktiv, tät och livlig stadsdel. Området har en god försörjning av kollektivtrafik med närhet till spårväg och tunnelbana.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Nybyggnation av bygghandel

I Mölndal bygger Fastpartner en ny butik åt XL Bygg på cirka 3 700 kvm. Här utnyttjas en byggrätt som vi innehaft sedan en längre tid på en fastighet där Astra tidigare var hyresgäst. Projekt innebär att vi river en gammal kontorsbyggnad och ersätter den med en mycket större och modern lager och kontorsbyggnad. Det innebär att vi höjer exploateringsgraden samt skapar ett mer attraktivt närområde kring vår fastighet.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Modernisering av kontorsfastighet

I Liljeholmen finns fastigheten Syllen 4, belägen i direkt anslutning till tvärbanan och på gångavstånd från Liljeholmens galleria. Fastigheten är byggd i slutet av 80-talet och genomgår just nu en genomgripande renovering där all teknik i fastigheten uppgraderas tillsammans med entré och trapphus. Detta arbete kommer att skapa en modern kontorsfastighet med hög standard, vilket möjliggör en kraftig ökning av hyresnivån. Dessutom skapar den nya, energieffektiva, tekniken som installeras i fastigheten förutsättningarna för att miljöklassificera byggnaden.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Högsta bostadshuset i Märsta

I Märsta Centrum uppför vi 200 lägenheter i tre byggnader samt ett tillhörande garage. Byggnaderna kommer att bli bland dom högsta i Sigtuna med upp till 16 våningar, med andra ord ett riktigt landmärke. I tidigare etapper av utveckling av Märsta centrum har bibliotek och kulturskola byggts samt ett handelshus med ICA, H&M och Intersport som hyresgäster. Sammantaget har nyproduktionen höjt områdets attraktivitet genom att skapa ett brett utbud på mat och tjänster samt liv och rörelse alla timmar på dygnet. I förlängningen leder detta till stigande hyror i området.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Obegränsade möjligheter mitt i Stockholm

Fastpartner planerar att uppföra 33 500 kvm nya lager och kontorsbyggnader i Västberga. Västberga har genom stadens expansion utvecklats till det mest centrala företagsområdet i Stockholm. Västberga har ett strategiskt läge med direkt anslutning till E4/E20, Essingeleden, Södra Länken och närhet till Stockholm City. Det unika läget har gjort att området har haft en stark utveckling med flera nya etableringar under de senaste åren.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Avaström - Från idé till verklighet

Toppmoderna produktionslokaler nära Gävle centrum Näringen är ett expansivt industriområde med många småföretag, men även logistiska och tillverkande företag. Området ligger endast 2 km från Gävle centrum, intill Hamnleden som ansluter till Gävle Hamn från närliggande E4:an.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Unik möjlighet vid Gavleåns strand

Byggrätten på fastigheten medger en byggnad som placeras i söder-/västerläge intill Gavleån.

Läs om projektet

Aktuellt Projekt

Bo i Bromsten, Spånga

Tillsammans med Slättö utvecklar Fastpartner 800-900 nya bostäder i Bromsten, Spånga. Första ettapen om 600 hyresbostäder har sålts till Barings.

Läs om projektet

Genomförda projekt

Äldreboende på Lidingö

Läs om projektet

Prolympiaskolan i Gävle

Läs om projektet

Tomt på Lidingö har hittat företagare!

Läs om projektet

Fastpartner bygger tillsammans med Besqab bostäder i Centralparken, Täby

Läs om projektet

Ett nytt Märsta centrum!

Läs om projektet

På första parkett

Läs om projektet