·  Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 160,8 MSEK (153,9)

·  Resultat efter skatt uppgick till 74,8 MSEK (90,2), resultat före skatt uppgick till 103,1 MSEK (117,4)

·  Resultat per aktie blev 1,47 kr/aktie (1,77)

·  Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 47,4 MSEK (31,5)