Fastpartner Årsredovisning 2023 (zip) – European Single Electronic Format (ESEF)

Fastpartners årsredovisning för 2023 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att finnas tillgänglig i mitten av april på bolagets kontor. För de som önskar erhålla ett tryckt exemplar av årsredovisningen går det bra att beställa den via[email protected]

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att publiceras under april månad.

 

Stockholm den 27 mars 2024

 

För vidare information vänligen kontakta:
Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65

 

 

Denna information är sådan information som Fastpartner AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 kl 16:30.