Fastpartners årsredovisning för 2009 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 15 april, då den också går att beställa via Fastpartners hemsida www.fastpartner.se

Stockholm den 9 april 2010

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65 (direkt)
Tel: 08 – 402 34 60 (växel)