Affärside, mål och strategi

Fastpartner ska:
– äga och förvalta egna fastigheter i expansiva orter
– förvalta fastigheterna i rationella och koncentrerade enheter
– prioritera kommersiella- och projektfastigheter i Stockholm
– prioritera värdetillväxt och kassaflöden
– i harmoni med tillväxt i värden, resultat och kassaflöden i fastighetsrörelsen investera i och utveckla företag inom IT och medicinsk teknik

Fastpartner AB
Drottninggatan 33, 3 tr.
Box 314
101 26 Stockholm
Tel 08-402 34 60
Fax 08-402 34 90
[email protected]