Fastpartner har en förvaltningsorganisation som är indelad i tre regioner och ett huvudkontor. Vår personal utgår från ett tiotal förvaltningskontor som ligger i direkt anslutning till våra fastigheter. Huvudkontoret finns i Stockholm.

Region 1 förvaltar våra fastigheter i city samt syd och västra Stockholm.

Region 2 förvaltar våra fastigheter i norra Stockholm samt Uppsala. Här finns förvaltningen av bostadsfastigheter samlad.

Region 3 förvaltar våra fastigheter i regionstäderna Göteborg, Malmö, Norrköping och Gävle.