Ekologisk hållbarhet

Möjligheten att mäta verksamhetens klimatavtryck är en viktig del för Fastpartners framtida värdeskapande. Det ger oss förutsättningar att aktivt följa vår klimatpåverkan och på ett effektivt sätt arbeta mot en förbättring. Genom att verka för en ansvarsfull resursanvändning och ett minskat koldioxidavtryck kan vi också få en viktig konkurrensfördel.
Förutom att vi kan bygga miljömässigt hållbara och certifierade fastigheter där människor vill vistas, kan vi förbättra våra möjligheter till grön finansiering. Vi kan också skapa förutsättningar för trivsamma områden och bidra till möjligheterna att nå våra klimatmål.

Minska vår klimatpåverkan

Fastigheter står för en stor andel av Sveriges energianvändning och vi jobbar därför ständigt med att minska vår klimatpåverkan. Våra lokaler och tjänster ska vara miljöanpassade samt förvaltas och utvecklas med minsta möjliga resursåtgång och miljöpåverkan. Det innebär bland annat att vi löpande miljöcertifierar våra befintliga byggnader enligt GreenBuilding och Miljöbyggnad, samt bygger nya fastigheter enligt samma kravlistor.

 

Vi arbetar systematiskt för att förebygga föroreningar genom ett kontinuerligt, målinriktat miljöarbete som en naturlig del i verksamheten. Vårt huvudfokus ligger på energi, avfall, resor och transporter. Miljökraven är, tillsammans med miljöaspekter och miljömål, grunden i arbetet som involverar alla intressenter.

 

Fastpartner arbetar aktivt med att miljöcertifiera våra fastigheter.

Det gör det bättre för oss, våra hyresgäster samt alla andra. Fastpartner är medlemmar i Sweden Green Building Council (SGBC), samt har miljöklassificerade fastigheter av BREEM In-Use och Miljöbyggnad.

Grön el

Vi gör aktiva val när vi köper in el och väljer enbart ursprungsmärkt el från 100 procent förnyelsebara energikällor.

Ursprungsmärkningen garanterar att elen kommer från förnybara källor såsom vind- och vattenkraft, biomassa och solkraft.

Genom att välja grön el till alla våra fastigheter kan vi vara med och bidra till att efterfrågan på energi från icke miljövänliga källor minskar.

Gröna hyresavtal

Genom att erbjuda våra hyresgäster så kallade gröna hyresavtal kan vi tillsammans minska energianvändning – såväl i fastigheterna som i hyresgästernas verksamheter.

Det gröna hyresavtalet är en bilaga till lokalhyresavtalet och innebär bland annat att vi gemensamt energikartlägger lokalen och fastigheten samt använder miljövänliga material vid ombyggnad och renhållning. Ett grönt hyresavtal innebär inte bara lägre klimatpåverkan utan ger också dig som hyresgäst en förbättrad lönsamhet, lägre driftskostnader och ett starkare varumärke.