FastPartners årsredovisning för 2017 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna under mitten av april, då den också går att beställa via FastPartners hemsidawww.fastpartner.se

Stockholm den 27 mars 2018

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD FastPartner AB
Tel: 08 – 402 34 65