Fastpartner stödjer

 

 

Flera beundransvärda organisationer

Fastpartner har utöver sina större samhällsengagemang också valt att stödja ett antal beundransvärda organisationer som arbetar för att skapa ett bättre samhälle.

Trygghet, god utbildning och ett ekonomiskt skyddsnät är grunden för att alla i samhället ska utveckla sin fulla potential och kunna eftersträva sina drömmar.

Tillsammans med dessa organisationer bygger vi ett starkt samhälle!

Läs mer om våra andra engagemang så som det fleråriga samarbetet med Fryshuset inom: social hållbarhet.

Säkra Varje Unge
Partner Badge MatchOffice Sverige