FNs Global Compact

Fastpartner följer FN – The Global Compact

Fastpartner stödjer FNs Global Compact

Förutom att följa lagstiftningen har vi åtagit oss att efterleva och främja internationella konventioner och normer om skydd av mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och arbetssätt, miljöhänsyn och antikorruption.

Fastpartner är ett av de svenska företag och organisationer som är medlemmar och anslutna till det svenska nätverket Global Compact Network Sweden.