·  Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 78,6 MSEK (73,6)

·  Resultat efter skatt uppgick till 33,3 MSEK (38,1), resultat före skatt uppgick till 46,2 MSEK (43,0)

·  Resultat per aktie blev 0,65 kr/aktie (0,75)

·  Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 20,9 MSEK (16,6)