· Resultat efter skatt uppgick till 321,4 MSEK (127,0), resultat före skatt uppgick till 342,9 MSEK (172,4)

· Resultat per aktie blev 6,30 kr/aktie (2,49)

· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 102,9 MSEK (70,9)

· Hyresintäkterna för verksamhetsåret uppgick till 331,3 MSEK (298,2)

· Styrelsen föreslår en utdelning på 1,25 (0,65) krona/aktie