– Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 153,9 MSEK (147,8)

– Resultat efter skatt uppgick till 90,2 MSEK (37,3), resultat före skatt uppgick till 117,4 MSEK (48,2)

– Resultat per aktie blev 1,77 kr/aktie (0,73)

– Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 37,6 MSEK (31,5)

– Resultatprognosen höjs med 20 MSEK till 120 MSEK före skatt och orealiserade värdeförändringar (vilka per 30 juni uppgick till netto 50 MSEK)