·  Hyresintäkter 206,6 (184,8) MSEK

·  Förvaltningsresultat i fastighetsrörelsen 85,5 (83,1) MSEK vilket motsvarar 1,68 (1,63) kr per aktie.

·  Resultat efter skatt och värdeförändringar uppgick till 8,6 (189,4) MSEK, resultatet före skatt uppgick till 12,0 (258,1) MSEK

·  Resultat per aktie 0,17 (3,72) kr

·  Hela fastighetsbeståndet externt värderat hos DTZ Sweden AB