Fastpartner AB – Delårsrapport perioden 1 januari – 31 mars 2004

· Hyresintäkterna för delårsperioden uppgick till 72,4 (74,5) MSEK.
· Resultat efter skatt uppgick till 9,2 (12,4) MSEK, resultat före
skatt uppgick till 12,8 (17,2) MSEK.
· Resultat per aktie blev sålunda 0,18 (0,24) kr/aktie.
· Förvaltningsresultatet i fastighetsrörelsen uppgick till 6,2 (4,4) MSEK.
· Kassaflöde från den löpande förvaltningen uppgick till 20,1 (7,8) MSEK.
· Resultatprognosen om 50 MSEK före skatt kvarstår.

————————————————————
Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se
Följande filer finns att ladda ned:
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00550/wkr0001.doc
http://www.waymaker.net/bitonline/2004/04/15/20040415BIT00550/wkr0002.pdf Hela rapporten