Fastpartners årsredovisning för 2010 finns nu tillgänglig på hemsidan. Tryckning av densamma har påbörjats och kommer att vara klar för distribution till aktieägarna senast den 13 april, då den också går att beställa via Fastpartners hemsida www.fastpartner.se (https://fastpartner.se/)
Stockholm den 31 mars 2011

För vidare information vänligen kontakta

Sven-Olof Johansson, VD Fastpartner AB
Tel: 08 – 402 34 65 (direkt)
Tel: 08 – 402 34 60 (växel)