Kvarteret Allgunnen ligger vid Bolidenplan söder om centrala Stockholm. Fastpartner har erhållit en markanvisning om ca 123 st bostäder samt en förskola med fyra avdelningar. Området kommer att bli en attraktiv, tät och livlig stadsdel. Området har en god försörjning av kollektivtrafik med närhet till spårväg och tunnelbana.

Antal bostäder: 123 st

Kommersiellt: 900 kvm