Fastpartners flaggskepp Krejaren färdigställdes under vintern 2010/2011 och består idag av toppmoderna handels- och kontorslokaler. Alla lokaler var uthyrda innan byggstart och det nybyggda huset kommer väl till sin rätt på en av Stockholms mest välkända handelsplatser Östermalmstorg.

Lyft för Östermalmstorg

Den nya fastigheten består av flexibla lokaler med generösa ljusinsläpp, vackra innergårdar och terrasser. Fastigheten har inneburit ett stort lyft för det klassiska torget och intresset har varit mycket stort, både från köpmän och från allmänhetens sida. genom tredimensionell fastighetsbildning delades Krejaren i två fastigheter, Krejaren 2 med kommersiella lokaler och Krejaren 4 med bostadsrätter.

Under tredje kvartalet 2010 såldes den senare till bostadsrättsföreningen enligt plan och nu äger FastParner således Krejaren 2 med handels- och kontorslokaler. alla lokaler är uthyrda och från och med första kvartalet 2011 genererar alla hyresavtal full hyra.

Miljöcertifiering

Under 2010 blev Krejaren green Building- certifierad vilket innebär att den förbrukar 25 procent mindre energi jämfört med Boverkets byggregler för nybyggnad (BBR) . EU green Building är ett EU-program som lanserades av EU-kommissionen 2004 för att ge offentligt erkännande av bygg- och fastighetsföretags arbete med energieffektivisering.