Fastpartner byggde den nya Prolympiaskolan på arenaområdet Gavlehov i Gävle under 2017/2018 med inflyttning i augusti 2018. Byggnaden är en modern utbildningsfastighet med den privata skolaktören Prolympia som bedriver sin grundskoleverksamhet (årskurs F-9) med inriktning idrott från årskurs 6. Skolan är ett bra komplement till arenaområdet och verksamheten är en stor nyttjare av de arenor som finns där.

Den nya fastigheten består av flexibla utbildningslokaler med genomtänkta uppehållsytor, klassrum med tillhörande grupprum, god akustiskmiljö, en skolgård som bjuder in till fysiska aktiviteter och en multiarena som kan nyttjas av barn och ungdomar i närområdet under kvällstid. Närheten till arenorna i området och föreningslivet bidrar till ett gott samarbete som främjar barnens fysiska aktivitet.

Fastigheten har ca 6 300 kvm utbildningslokaler och ca 16 500 kvm skolgård med möjlighet att utöka lokalytan med ca 1 700 kvm enligt gällande detaljplan. Idag går ca 650 elever på skolan med en personalstyrka på ca 70 personer.