Höghuset som blir Sigtunas högsta byggnad efter flygledartornet på Arlanda kommer att bestå av moderna, praktiska och stilistiskt säkra lägenheter. Förmedlingen av lägenheterna påbörjas under Q1 2020 genom Stockholm Stads Bostadsförmedling.

I december 2017 påbörjades arbetena med Etapp 3 av Märsta Centrums förnyelse, då byggandet av tre bostadsfastigheter med sammanlagt ca 200 lägenheter startades.

Tidigare etapper har varit: Etapp 1, byggandet av biblioteket, kulturskolan och kulturlänken. Etapp 2, byggandet av handelshuset med ICA, H&M samt Intersport, och parkeringshuset i tre plan. Parallellt med dessa två etapper har även befintliga fastigheter i centrumet målats om och fått en ny och fräsch färgsättning. Balkongfronter, tak och mark i centrumet har lyfts och fått ett bättre och modernare utseende.