Höghuset som blir Sigtunas högsta byggnad efter flygledartornet på Arlanda kommer att bestå av moderna, praktiska och stilistiskt säkra lägenheter. Säljstart av dessa beräknas till andra halvan av 2018.

I december 2017 påbörjades arbetena med Etapp 3 av Märsta Centrums förnyelse, då byggandet av tre bostadsfastigheter med sammanlagt ca 200 lägenheter startades.

Tidigare etapper har varit: Etapp 1, byggandet av biblioteket, kulturskolan och kulturlänken. Etapp 2, byggandet av handelshuset med ICA, H&M samt Intersport, och parkeringshuset i tre plan. Parallellt med dessa två etapper har även befintliga fastigheter i centrumet målats om och fått en ny och fräsch färgsättning. Balkongfronter, tak och mark i centrumet har lyfts och fått ett bättre och modernare utseende.

I det första skedet av bygget i Etapp 3 kommer man att fylla ut slänten ner mot trafikleden, för att möjliggöra grundläggningen. I samband med dessa schaktarbeten lägger man också om vatten och avloppsledningar för att det ska passa den nya bebyggelsen.

Resandet av stommen för de tre nya bostadshusen samt det nya garaget ska enligt planen påbörjas våren 2018.