Unik möjlighet vid Gavleåns strand

Byggrätten på fastigheten medger en byggnad som placeras i söder-/västerläge intill Gavleån. Närheten till E4, centrum, Teknikparken och Högskolan i Gävle är starka argument vid etablering. Företagsparken har i sig inget gemensamt tema, utan styrkan ligger i närheten och den unika placeringen av en ny byggnad.

Strategiskt läge

Fastigheten har ett strategiskt läge cirka 1,5 km från Stortorget i Gävle centrum och med gångavstånd till den intilliggande Teknikparken och Högskolan. Närhet till grönområden/strövområden, då Gavleån och Boulognerskogen ligger inpå knuten.

Fastigheten erbjuder bra parkeringsmöjligheter och har ett annonserande läge mot Gävles västra infart, E4 och E16. Det finns stads- och regionalbusstrafik med hållplatser i direkt anslutning till fastigheten. Gång- och cykelförbindelser är mycket goda. Lunchrestaurang finns inom fastigheten.

Anpassat uttryck och långsiktig hållbarhet

Detaljplanen erbjuder total byggnadsarea 5 300 kvmvarav cirka 1 700 utgörs av befintliga byggnader. Ny byggnadsarea enligt förslag är 1 300 kvm. Nybyggnad tillåter två och tre våningar.Utformningen i förslaget består av enklare volymer på cirka 2 900 kvm lokalyta.  Byggnadens uttryck anpassas till intilligande byggnader. Fasaden utgörs av glasade ytor och Cortenplåt. Bygganden uppförs med ett långsiktigt hållbart förhållningssätt till miljön.

Tidplan

Projektstart kan ske omgående då intresse finns.

Fastpartners roll

Inom fastigheten Väster 4:3 finns det tre byggnader där följande företag är etablerade,Allkontor, Skogsstyrelsen, Actor Biljett & Entrésystem, Gavante AB, Restaurang Gustafsbro, Peak Consult och Bylero.

Kontaktinformation

Fastpartner AB
Fredrik Thorgren
Regionchef
Tel: 026-12 32 84
E-post: [email protected]