Stora möjligheter vid etablering

Vårt projekt erbjuder många alternativ för etablering, dels innehåller byggnaden Gävles finaste produktionslokaler (8 000 kvm) och dels finns inom fastigheten byggrätter (8500 kvm) som ger expansionsmöjligheter alternativt nybyggnad för etablering.

Byggnaden består av både en- och tvåvåningsplan. Stomhöjden i Produktionslokalerna är cirka 6,5 m undertaket (Tegotak), där installationerna ligger ger cirka 4 m fri höjd. I lagerutrymmena är takhöjden mellan 6,5 och 8 m. Hiss finns i kontorsbyggnaden. Produktionslokalerna är utrustade med ESD-skyddat golv. På tre platser runt byggnaden finns totalt 8 stycken lasthus med vädertätning och tillhörande rum för godsmottagning respektive utlastning.

Värme/Ventilation: Hela fastigheten värms upp med fjärrvärme och har modernt ventilationssystem med komfortkyla som klarar högt ställda krav på temperaturhållning.

El och fiberanslutning med full redundans av två stycken oberoende inkommande matningar.

Skalskydd & Säkerhet

Fastigheten är inhägnad. Det yttre skalskyddet har glaskrossindikatorer. Alla dörrar har individuellt anpassningsbara kortläsare. Hela bygganden är sprinklad och det finns även ett modernt brandlarm.

IT

Fastigheten har ett heltäckande nät med inkoppling av dataportar i alla utrymmen samt ett komplett utrustat serverrum.

Projektet

1. Befintlig byggnad: samtliga ytor uthyrda.

2. Till- och nybyggnad:
Detaljplanen tillåter nybyggnad av två våningar.
Förslag.
Total yta ca 8250 kvm varav kontor och personalutrymmen ca 1900 kvm, och lager eller produktion ca 6350 kvm.

Tidplan

omgående

FastPartners roll

Fastpartner äger tre fastigheter inom området, Näringen 22:2, Näringen 15:6 och Näringen 10:4. I fastigheten Näringen 10:4 finns följande företag etablerade:

Geomatikk Sverige AB, LK Prefab AB, NCC Construction Sverige AB, Rexel Sverige AB, Stanley Security Sverige AB, Svenska Aerogel AB.

Kontaktinformation

FastPartner AB
Fredrik Thorgren
Regionchef
Tel: 026-12 32 84
E-post: [email protected]